Nyhetsbyråer

Nyhetsbyrå, tidligere telegrambyrå, et foretagende som samler inn nyheter fra et større eller mindre område og distribuerer dem i form av en fortløpende nyhetstjeneste som har til hovedformål å dekke dagspressens og etermedienes behov for opplysninger om døgnets begivenheter. De fleste byråer leverer dessuten også oppsummeringer og analyser for å sette de løpende nyheter inn i en større sammenheng. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nyhetsbyråer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt