Asker Sparebank, i Asker sentrum, grunnlagt 1859. Opprinnelig på Jansløkka skole, fra 1905 på Venskapen, fra 1919 på Alfheim og fra den 10. desember 1934 ny treetasjes murbygning i krysset mellom Drammensveien og Semsveien. Dagens bygning i Asker sentrum ble oppført i 1964.Asker Sparebank fusjonerte med Sparebanken Oslo/Akershus i 1980 og ble senere en del av Sparebanken NOR.