Apeprosessen

På grunn av heten ble deler av rettssaken mot John Scopes flyttet utendørs. Interessen var enorm, og saken ble kalt «Århundrets rettssak». Scopes ble dømt, men dommen ble frafalt to år senere. Her blir aktoratets spesialrådgiver, den tidligere utenriksministeren William Jennings Bryan, spurt ut av stående forsvarsadvokat Clarence Seward Darrow.
Av /Smithsonian Institution Archives.

Artikkelstart

Apeprosessen er kallenavnet på en rettssak med det offisielle navnet The State of Tennessee v. John Thomas Scopes i Dayton, Tennessee i USA i 1925, der læreren John Scopes ble dømt for å ha undervist i Charles Darwins utviklingslære i skolen. Rettssaken fikk stor oppmerksomhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Faktaboks

Etymologi

fra utviklingslæren om at apene og menneskene er beslektet.

Også kjent som

engelsk: Monkey Trial, Scopes Trial, The State of Tennessee v. John Thomas Scopes

Apeprosessen reflekterte store motsetninger, især innen de protestantiske kirkesamfunn i USA mellom de såkalte fundamentalister, som holdt på bokstavelig fortolkning av de kristne dogmer, og en liberal fløy, som så på denne side av den kristne lære som mindre vesentlig.

Bakgrunn

Den 24 år gamle læreren John Thomas Scopes sa seg villig til å gå i retten på initiativ fra American Civil Liberties Union for å prøve lovligheten av Tennessees Butler Act, som forbød lærere å undervise i Darwins utviklingslære. Scopes ble funnet skyldig, og idømt en bot på 100 dollar.
Av /Smithsonian Institution Archives.

Delstatskongressen i Tennessee vedtok i mars 1925 den såkalte Butler-loven (Butler Act), som forbød lærere offentlig finansierte skoler å undervise i alle former for lære som stred med den kristne Bibelens skapelsesberetning. Organisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) ønsket å utfordre loven, fordi de mente den brøt med den amerikanske grunnlovens beskyttelse av individuell og akademisk frihet, og søkte aktivt etter lærere som ville erklære seg skyldig i å ha brutt den.

Den 24 år gamle matte- og biologilæreren John Scopes sa seg villig til å stille opp for formålet, og etter at flere av elevene han hadde undervist ble bedt om å vitne mot ham, ble han stilt for retten. Saken fikk det populære navnet «Apeprosessen» fordi mange kjente Darwins utviklingslære ut fra menneskenes nære slektskap med apene.

Rettssaken

Jurist og tidligere utenriksminister William Jennings Bryan, som hadde vært Det demokratiske partiets presidentkandidat ved tre anledninger og var kjent for sin bokstavtro tolkning av Bibelen og motstand mot utviklingslæren, ble hyret til å lede aktoratet. ACLU engasjerte på sin side den berømte advokaten og agnostikeren Clarence Darrow til å lede forsvaret av Scopes. Dette bidro ytterligere til å øke interessen rundt saken i den amerikanske befolkningen.

Dommeren John T. Raulston insisterte på at rettssaken ikke skulle behandle spørsmålet om hvorvidt Butler-loven var i strid med grunnloven eller om utviklingslærens sannhet, men bare om hvorvidt John Scopes hadde brutt den gjeldende loven i Tennessee. Scopes ble funnet skyldig i dette og idømt en bot på 100 dollar.

Dommen ble anket til Tennessees høyesterett, som i 1927 avviste ankens påstand om at Butler-loven var grunnlovsstridig. Boten Scopes hadde blitt idømt ble imidlertid frafalt på grunn av en rettsteknikalitet.

Loven som forbød undervisning i Charles Darwins lære, ble først opphevet i Tennessee 1967. Året etter slo USAs høyesterett fast at denne typen lover er i strid med grunnlovens første tillegg om religionsfrihet, ved at de pålegger lærere å undervise i en gitt religions lære.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg