Apeprosessen, rettssak i 1925 i Dayton, Tennessee i USA mot læreren John Scopes, som hadde undervist i utviklingslæren i skolen; Tennessees grunnlov forbød all undervisning som stred mot Bibelens lære. Forsvarsadvokat var den kjente Clarence Darrow. Dommen, som medførte bøter, ble opphevet 1927. Apeprosessen reflekterte store motsetninger, især innen de protestantiske kirkesamfunn i USA mellom de såkalte fundamentalister, som holdt på bokstavelig fortolkning av de kristne dogmer, og en liberal fløy, som så på denne side av den kristne lære som mindre vesentlig. Loven som forbød undervisning i Darwins lære, ble først opphevet i Tennessee 1967.