Alaca Hüyük, landsby og arkeologisk funnsted i Tyrkia, på den anatoliske høyslette, ca. 160 km øst for Ankara. Landsbyen er bygd på en ruinhaug med mer enn 8 m tykke kulturlag. Fra 1935 foretok europeiske arkeologer flere mindre undersøkelser, større systematiske utgravninger har vært foretatt av tyrkiske arkeologer 1935–41 og fra 1946. De meget rike og viktige funnene oppbevares i det arkeologiske museum i Ankara. Bebyggelsen går tilbake til en stein-kobberalderkultur på 3000-tallet f. Kr. I siste del av 2000-tallet var Alaca Hüyük et viktig politisk sentrum, og fra denne tiden stammer en rekke kongelig utstyrte graver med smykker, våpen, vaser og annet utstyr av edelmetaller og bronse som kan sammenlignes med de samtidige kongegravene fra Troja. Enkelte av våpnene er laget av jern og viser den hittil eldste kjente utnyttelsen av dette metallet. Ca. 2000 f. Kr. ble byen ødelagt av et jordskjelv, men også i den følgende tiden, under det hettittiske rike, må byen ha spilt en viss rolle, og fra denne tiden er det bl.a. funnet relieffer, skulpterte portaler og rester av et stort tempel.