Kulturlag, de avfallslagene som etter hvert har dannet seg der mennesker har levd i lengre tid, og som består av en blanding av jord og måltidrester, som dyreknokler og skjell, verkstedavfall, bortslengte, ødelagte eller tapte bruksting o.l. Slike kulturlag treffer man på både ved forhistoriske boplasser og ved middelalderske bebyggelser, og undersøkelsene av dem gir ofte viktige opplysninger og funn.