Aimée, kvinnenavn, 'elsket', av fransk aimer: elske. Tilsvarende mannsnavn: Aimé.