Vokskaker med bilde av Guds lam med korset, som pavene delte ut ved påsketider. Navnet ble overført til de runde kapsler, vanligvis av sølv, som innesluttet vokskakene, og var utstyrt med samme bilde. I norsk folkekunst er agnestei et middelalderlig smykke som opprinnelig ble båret som amulett og nå hører til brudesølvet.