AKS-landene, 66 land i nevnte regioner som har inngått frihandelsavtaler med EU innenfor Lomé-konvensjonen.