#Krokodiller

Krokodiller er en orden av store krypdyr. De kjennes på den lange flate snuten, og halen og de korte beina. Det finnes 27 nålevende arter krokodiller. Disse er fordelt på tre familier: gavialer, alligatorer og krokodiller.
Les hovedartikkelen

hallkrokodille

Hallkrokodille er en reptilart i familen ekte krokodiller. Den ble første gang beskrevet i 2019 etter at den tidligere hadde blitt ansett som en geografisk variant av ny-guineakrokodille. Arten fin...

Standard krypdyr1

krypdyr

Krypdyr er en virveldyrklasse. Krypdyrene inntar en sentral stilling blant virveldyrene. De stammer fra amfibier og har selv gitt opphav til både fugler og pattedyr. Krypdyrene er de første virveld...