Sumpkrokodille som ligger på en stein i Bentotaelven på Sri Lanka. . Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

sumpkrokodille

Artikkelstart

Sumpkrokodille, Crocodylus palustris, er en reptilart i familien ekte krokodiller. Maksimallengden er 4–5 meter hos hannen. Arten lever i sumper, elver og ferskvannsdammer, hovedsakelig i India og Sri Lanka. Den blir regnet som sårbar, med en estimert bestandsstørrelse på 5000–10 000 individer. Angrep på mennesker er ikke kjent, men store hanner kan ta større byttedyr som bøffel og hjort.

Faktaboks

Vitenskapelig navn
Crocodylus palustris
Beskrevet av
(Lesson, 1831)

Beskrivelse

Sumpkrokodillen kjennetegnes blant annet av en kort og kraftig snute.
/Shutterstock.

Den voksne hannen kan bli 4–5 meter lang, og det foreligger ubekreftede rapporter om større individer. De voksne er ensfarget gråbrune med få tegninger, mens yngre dyr er lysebrune med iøynefallende mørke bånd på kropp og hale. Arten har en svært bred og kraftig snute, faktisk bredest av alle de ekte krokodillene, og den ligner mye på en alligator. For øvrig har den også mange andre bygningsmessige og økologiske likheter med amerikaalligatoren.

Habitat

Av /iNaturalist.
Lisens: CC BY NC 4.0

Arten lever i ferskvannssumper, dammer, innsjøer, stilleflytende, grunne elver og delvis i menneskeskapte vannlegemer (vanningskanaler, reservoarer). Vanligvis finnes den over grensen for saltvannspåvirkning, men det finnes enkelte populasjoner i brakkvannslaguner. Den kan vandre flere kilometer over land på leting etter mer gunstige leveområder. Den graver seg huler for beskyttelse mot ugunstige klimaforhold.

Utbredelse

Utbredelse av sumpkrokodille (Crocodylus palustris). Basert på data fra Den internasjonale naturvernunionen (IUCN Red List, versjon 3, 2017).
utbredelse av sumpkrokodille

Arten er utbredt i Bhutan, Nepal, India, Sri Lanka, Pakistan og Iran.

Status

Sumpkrokodillen er en sårbar art med en estimert bestand på 5000–10 000 frittlevende individer. Den har vært gjenstand for en intens jakt på grunn av skinnet. Den har også vært beskattet siden lokale healere har benyttet noen av dens organer for medisinske formål. Mye av dens opprinnelige habitat er ødelagt og forvandlet til jordbruksområder. Et betydelig antall drukner i fiskegarn når krokodillen prøver å spise fisk som har gått i garnet. Jakt på sumpkrokodille er nå forbudt, men det foregår fremdeles en omfattende krypskyting og innsamling av egg.

Mange av artens populasjoner er i dag små og isolerte. Flere populasjoner antas å være utryddet, for eksempel i Bangladesh og flere indiske delstater. I Bhutan ble den utryddet på 1960-tallet, men har senere blitt gjeninnført. Den største bestanden finnes på Sri Lanka og er estimert til om lag 2000 individer, mens man antar at bestanden i India er på mellom 3000 og 5000 individer. Den indiske bestanden er imidlertid splittet opp i 50 små populasjoner. Vellykket oppdrett i fangenskap med tanke på utsetting i naturen har startet opp i India, og utsettinger har pågått siden 1975.

Føde

Unge individer spiser insekter, krepsdyr og små fisk. Voksne tar større fisk, amfibier, reptiler (slanger og skilpadder), fugler og pattedyr (blant annet aper). De største sumpkrokodillene kan fange så store dyr som bøffel og hjort. Arten blir ikke betraktet som farlig for mennesker, men det foreligger rapporter om kroppsdeler i dens mageinnhold. Trolig dreier det seg om rester fra lokale begravelsesseremonier.

Reproduksjon

Hunnen blir kjønnsmoden etter seks år, hannen etter ti år. I tørketiden (desember–februar) graver den reirhull, vanligvis i bratte elvebredder, men lokaliseringen kan variere betydelig. I fangenskap kan den legge to kull per sesong, men dette er ikke observert i naturen. De 25–30 eggene klekkes etter 55–75 døgn. De nyklekkede ungene er cirka 30 centimeter lange. Ved rugetemperatur på 32,5 °C klekkes bare hanner, mens det ved høyere eller lavere temperatur klekkes større andel hunner. Er temperaturen 28–31 °C, klekkes bare hunner. Hunnen vokter reiret, åpner det ved klekking og frakter de nyklekkede ungene i munnen til nærmeste vann. I fangenskap er det observert at hannen kan bidra med tilsvarende omsorg for avkommet.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

sumpkrokodille
Crocodylus palustris
GBIF-ID
2441350

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg