amerikaalligator

Spisskrokodille, Crocodylus acutus
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Artikkelstart

Amerikaalligator, Alligator mississippiensis, er en stor reptilart i familien alligatorer. Den er utbredt i sørøstlige deler av USA, fortrinnsvis i ferskvann. Den regnes ikke som truet, på grunn av stort utbredelsesområde og tallrike bestander. Kan angripe mennesker, og dødsfall forekommer av og til.

Faktaboks

Også kjent som

Alligator mississippiensis; gjeddealligator

Beskrivelse

Hannen er normalt 4–4,5 meter lang, hunnen i underkant av 3 meter. Det foreligger ubekreftede rapporter om 6 meter lange hanner. Svart-olivenbrun, med hvite partier rundt kjeve, hals og på mage. Unge dyr har mange gule bånd på halen og delvis på kroppen. Disse forsvinner mer eller mindre med alderen. Øynene har grønnaktig iris. Snuten er lang og bred, jevn bredde langs det meste av snutens lengde. Den har en forbenet nesekam, som hos brillekaimanen.

Habitat

Amerikaalligatoren finnes hovedsakelig i ferskvann; stille eller sakteflytende elver, sumper og innsjøer. Den kan også finnes i kystnære områder med brakkvann, som for eksempel i mangroveskoger. Arten kan tåle relativt høyt saltinnhold i vannet i korte perioder, men mangler saltkjertler som de ekte krokodillene har. Den kan forflytte seg over betydelige avstander på land. I tørketiden kan den av og til komme i bebodde områder, krysse veger og søke tilflukt i svømmebassenger. Ved hjelp av snute og hale graver alligatoren huler der den søker tilflukt når temperaturen synker. Disse alligatorhulene er viktige leveområder også for andre arter. På den måten kan man si at alligatoren er en nøkkelart som ved å endre habitatet legger forholdene til rette for andre arter. Den kan tåle korte perioder med frost hvis den holder seg i vannet.

Utbredelse

Arten er vidt utbredt i sørøstlige deler av USA, i delstatene North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Oklahoma og Texas.

Bestand

Arten har vært sterkt beskattet på grunn av skinnet og kjøttet. Skinnet er betraktet som verdifullt, selv om det er beinplater i bukskjellene. Den regnes ikke som truet siden den har en stor utbredelse og er tallrik i mange områder. I enkelte områder har populasjonen vokst så kvotejakt er tillatt. Oppdrett av amerikaalligator i fangenskap er vanlig (farming). Utsetting i områder med reduserte bestander har vært vellykket.

Føde

Nyklekte alligatorer spiser insekter og krepsdyr. Etter som de vokser til, inkluderes fisk, amfibier, reptiler (skilpadder), fugler og små pattedyr i dietten. Voksne kan ta større pattedyr, blant annet hunder. De kan også forsyne seg av åtsler. Arten slutter å spise når temperaturen faller under 20–23°C.

Formering

Arten har en komplisert kurtise i slutten av mai. Den inneholder lavfrekvente lydytringer, som spres langt i vannet, samt kraftig plasking med halen. Kroppspositurer og duftstoffer er også viktig i kurtisen. Hunnen velger seg et ikke-oversvømt sted for å bygge reirhaug. Haugen er over 1 meter høy og 2 meter bred og består av ferske plantedeler og mudder. En 20 år gammel hunn kan legge 60 egg, men normalt legges 20–50 egg. Egglegging skjer i midten av juni. Eggene klekkes etter ca. 65 dager. Hunnen vokter reir og unger. Når hun hører lyder fra de klekkende ungene, bryter hun opp reirhaugen og assisterer i klekkingen. Ofte bærer hun ungene i munnen ned til nærmeste vann, gjerne 8–10 unger om gangen. Ungene holder seg sammen med mora i opptil ett år.

Fiender

Alligatorens hovedfiender er mennesket og andre alligatorer. Egg kan røves av pungrotter, vaskebjørn og svartbjørn. Nyklekte unger kan spises av store fisker, skilpadder og fugler, som hegrer og fiskeørn. Amerikaalligator er blant de krokodiller som kan leve lengst. Individer i fangenskap har blitt 73 og 100 år gamle.

Angrep på mennesker

Det foreligger enkelte veldokumenterte angrep på mennesker, og dødsfall er registrert. I perioden 1948–2006 var det 19 bekreftede dødsfall i Florida som følge av alligatorangrep, og rapporterte angrep pr. år er ca. 13 i Florida. Noen av angrepene kan skyldes at mennesker ulovlig prøver å mate alligatorene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg