Tsjekkias samtidshistorie regnes her som landets historie etter oppløsningen av Tsjekkoslovakia ved årsskiftet 1992/1993, da Slovakia og Tsjekkia ble etablert som selvstendige stater. Under den kalde krigen (1945–1991) var Tsjekkoslovakia medlem av den kommunistiske østblokken, som ble kontrollert av Sovjetunionen. I tiden rundt Sovjetunionens oppløsning i 1991 ble de politiske og økonomiske systemene i de andre østblokklandene også oppløst, og i august 1992 ble det enighet mellom slovakiske og tsjekkiske politikere om å oppløse Tsjekkoslovakia. Hele artikkelen