Tsjekkias historie er landets historie fra de første statsdannelsene i området på 800- og 900-tallet og frem til Tsjekkia gikk sammen med Slovakia i føderasjonen Tsjekkoslovakia i 1918. Selv om Den tsjekkiske republikk (Tsjekkia) først ble opprettet 1993, har Böhmen (Čechy) og Mähren (Morava), de landskapene som utgjør det moderne Tsjekkia, i store deler av sin eldre historie vært enheter med ulike former for selvstyre, i første rekke kongedømmet Böhmen.Den første statsdannelsen i det nåværende Tsjekkia var det stor-mähriske riket, som også inkluderte dagens Slovakia, på 800-tallet. Hele artikkelen