SPOZ, tsjekkisk sentrum-venstreparti opprettet av Miloš Zeman i 2007. Zeman hadde inntil 2007 ledet Det tsjekkiske sosialdemokratiske partiet . Akronymet SPOZ står for Strana Práv Občanů - Zemanovci (Partiet for medborgerrettigheter - Zemantilhengerne). SPOZ er tilhenger av statlige investeringer som virkemiddel for å håndtere den økonomiske krisen. I tråd med dette går partiet inn for å bygge en kanal som forbinder elvene Donau , Elbe og Oder . Partiets ønsker om sterkere innslag av énmannsledelse i politikken ligger bak forslagene om direkte valg av borgermestere og fylkesordførere. Partiet går inn for dypere EU-integrasjon og tettere samarbeid med Russland . Zeman er æresformann i SPOZ. Partiets tillitsvalgte er i liten grad folk med tidligere politisk erfaring. Ofte har de næringslivsbakgrunn, gjerne fra business med land som i sin tid inngikk som republikker i Sovjetunionen . SPOZ er ikke tilsluttet noen europeisk partifamilie.