Slovakias samtidshistorie er landets historie etter 1993. Mellom 1918 og 1993 var Slovakia en del av den slaviske statsdannelsen Tsjekkoslovakia, fra 1969 med status som delstat.1. januar 1993 ble republikken Slovakia selvstendig stat etter den tsjekkoslovakiske føderasjonen på fredelig vis ble oppløst. Slovakia hadde vært den minst utviklede delen av Tsjekkoslovakia, og ble ved løsrivelsen i 1993 spådd en vanskelig framtid, men har en vekst i BNP som vokser raskere enn EU-gjennomsnittet. Hele artikkelen