Slovakias historie

Slovakias historie er historien om territoriet og dets innbyggere under skiftende politiske organisasjonsformer. Slovakia eksisterte ikke som egen statlig enhet før på 1900-tallet, men området har inngått i ulike statsdannelser siden tidlig middelalder.I perioden 833–907 tilhørte området der Slovakia ligger i dag det slaviske Stor-mähriske riket, men det tilfalt i løpet av 900-tallet Ungarn, som det var en del av fram til 1918. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Slovakias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Slovakias samtidshistorie

Inneholder 6 artikler: