Slovakias historie er historien om territoriet og dets innbyggere under skiftende politiske organisasjonsformer. Slovakia eksisterte ikke som egen statlig enhet før på 1900-tallet, men området har inngått i ulike statsdannelser siden tidlig middelalder.I perioden 833–907 tilhørte området der Slovakia ligger i dag det slaviske Stor-mähriske riket, men det tilfalt i løpet av 900-tallet Ungarn, som det var en del av fram til 1918. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Slovakias historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel