Norpress, tidligere norsk nyhetsbyrå som leverte stoff til 50 aviser over hele landet. Byrået var utgått fra det tidligere Høyres Pressebyrå som ble stiftet i 1925. Navnet Norpress ble innført 1984 da de formelle båndene til partiet ble løsere. Norpress leverte stoff til aviser med et samlet opplag på over 750 000 eksemplarer. Byrået fungerte også som Oslokontor for avisene i kundegruppen. Byrået ble nedlagt 1998 som følge av inntektssvikt etter endringer i pressestøtten.