Venstres Pressekontor, tidligere pressekontor for partiet Venstre, opprettet 1946. Fra 1972 va kontoret vært et rent journalistisk foretak som er uavhengig av partiet og sender stoff til en rekke tidligere Venstre-aviser. Nedlagt 1999.