Finska Notisbyrån, finsk presses sentrale nyhetsbyrå. Finlands første nyhetsbyrå, Finska Telegrambyrån, ble grunnlagt som privat selskap med tillatelse fra regjeringen i St. Petersburg 1887. Myndighetene oppløste det 1902 på grunn av krenkelse av sensurbestemmelsene. I 1915 ble dets etterfølgere og enkelte andre mindre nyhetsbyråer på pressens initiativ slått sammen til Finska Notisbyrån, et aksjeselskap hvor avisene overtok den avgjørende andel i kapitalen. Det er et redaksjonelt og teknisk fullt utbygd, uavhengig nyhetsbyrå som leverer en omfattende tjeneste med innenriks- og utenriksnyheter til finsk presse og kringkasting.