Moskva, russisk nyhetsbyrå, grunnlagt 1925 som TASS som en fortsettelse av revolusjonstidens nyhetsbyrå ROSTA, grunnlagt 1918. TASS var Sovjetunionens offisielle nyhetsbyrå og er under det nye navnet det offisielle nyhetsbyrået for den russiske republikk. ITAR-TASS er et av verdens største nyhetsbyråer med kontorer i over 60 land, Norge medregnet. Byrået distribuerer en internasjonal nyhets- og bildetjeneste til aviser og nasjonale nyhetsbyråer over hele verden, i Norge NTB. Innenriks har ITAR-TASS et vidstrakt nett av korrespondenter og samarbeider dessuten intimt med lokale nyhetsbyråer. Som en følge av liberaliseringen av pressen etter Sovjetunionens oppløsning, har byråets betydning minsket til fordel for andre byråer.