Kristelig Pressekontor, pressekontor grunnlagt 1914 av en rekke kristelige organisasjoner. Formålet er å formidle nyhetsstoff fra kirke- og kristenliv til dagsaviser, kringkasting og kristelige publikasjoner. KPK leverer tekst og bilder til 40–50 aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. I tillegg mottar rundt 100 menighetsblad sendinger med stoff, bilder og illustrasjoner 7-8 ganger i året. Bak KPK står 33 kristelige organisasjoner og kirkesamfunn.