Bostøtte, statlig økonomisk støtteordning til dekning av boutgifter.

Formålet med bostøtteordningen er å sikre dem som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig.

Krav til søkere. Alle norske statsborgere over 18 år kan få bostøtte. Unntaket er studenter uten barn og militære eller sivile tjenestepliktige, som har egne ordninger for boligstøtte. Det er øvre inntektsgrenser og nedre grenser for boutgifter for å kunne motta bostøtte.

Krav til bolig. Boligen må i hovedregelen være en helårsbolig med egen inngang, bad, toalett og kjøkken.

Beregning. Bostøtten blir beregnet på grunnlag av boutgiftene, intektene og formuene til husstandens medlemmer. En andel av differansen mellom godkjent boutgift (boutgifter som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte) og egenandelen av boutgiften blir utbetalt i støtte. Andelen som blir utbetalt er 70 % for private boliger og 80 % for kommunale boliger. Egenandelen stiger med økende inntekt og formue. De forskjellige satsene som inngår i beregningen blir justert hvert år i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Ordningen ble innført 1973 og samordnet med boligtilskuddet fra det som da het Helse- og sosialdepartementet. Fra 1. juli 2009 er ordningen utvidet, samtidig som reglene er forenklet. Husbanken og kommunene administrerer ordningen på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er kommunene som tar imot og behandler søknadene, Husbanken fatter vedtak, utbetaler støtten og står for klagebehandlingen, mens departementet fastsetter reglene (forskriftene). Støtten blir utbetalt hver måned.

I desember 2008 mottok 103 000 husstander i gjennomsnitt 1 974 kr i bostøtte. 75 % av mottakerne bodde alene, 72 % i leid bolig, 32 % var alderspensjonister og 31 % uføretrygdede. I 2008 ble det samlet utbetalt 2 421 millioner kroner til bostøtte.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.