bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for personer og husstander med høye boutgifter og lave inntekter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye man eventuelt har krav på i bostøtte. Støtten blir utbetalt hver måned. Man kan få bostøtte enten man leier eller eier bolig, og til ulike typer boliger.

Rekkehus
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for personer og husstander med høye boutgifter og lave inntekter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye man eventuelt har krav på i bostøtte. Støtten blir utbetalt hver måned.

Man kan få bostøtte enten man leier eller eier bolig. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med søkeren.

Formål

Målet med Husbankens bostøtte er at husstander med svak økonomi skal kunne anskaffe seg en hensiktsmessig, nøktern bolig og ha mulighet til å bli boende i denne. Videre skal bostøtten utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av forskjellige boutgifter. Bostøtte er et av virkemidlene i kampen mot fattigdom for lavinntektsfamilier.

Prinsipper

For å få rett til bostøtte, må boligen være godkjent som en selvstendig bopel. Boligen må tilfredsstille kravet om egen inngang, bad, toalett, kjøkkenløsning, og rom for hvile.

Personer som av helsemessige eller sosiale årsaker bor i et bofellesskap uten å høre til samme husstand, kan få bostøtte på individuelt grunnlag dersom kommunen godkjenner at boligen er egnet. Kommunen kan i vurderingen gjøre unntak fra kvalitetskravet dersom funksjonene som nevnt over er en del av bofellesskapet.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning. Man har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden overstiger Husbankens øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgifter en har.

Beregning

Bostøtten blir beregnet på grunnlag av boutgiftene, inntektene og formuene til husstandens medlemmer. Bostøtte varierer i ulike landsdeler fordi landets kommuner har ulike inntektsgrenser for å få bostøtte.

Historikk

Ordningen ble innført i 1973 og samordnet med boligtilskuddet fra det som da het Helse- og sosialdepartementet. Fra 1. juli 2009 ble ordningen utvidet, samtidig som reglene ble forenklet. Husbanken og kommunene administrerer ordningen på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er kommunene som tar imot og behandler søknadene, Husbanken fatter vedtak, utbetaler støtten og står for klagebehandlingen, mens departementet fastsetter reglene (forskriftene).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg