Frisklivssentral

Artikkelstart

Frisklivssentral, også kalt Friskliv og mestring, er en kommunal helsetjeneste. Den skal fremme helse og forebygge sykdom ved å gi brukerne hjelp til å endre levevaner. Alle kommuner skal ha en frisklivssentral. Man kan få en såkalt «frisklivsresept» til tilbudet hos fastlege eller NAV.

Faktaboks

Også kjent som

Friskliv og mestring

Tiltak

Alle frisklivssentraler tilbyr hjelp til:

  • å komme i gang med fysisk aktivitet
  • å mestre helseutfordringer
  • å få et bedre kosthold
  • å slutte å røyke

Mange av sentralene har også kurs for mestring av depresjon og belastninger, veiledning ved søvnvansker og samtaler om risikofylt alkoholbruk.

Det er organisert både som individuelle samtaler og tilbud i grupper, men oppfølgingen skal følge den enkelte. Tilbudet er i hovedsak gratis, men noen kurs koster penger.

Formål og lovverk

Frisklivssentral er ett av virkemidlene for å oppnå bedre folkehelse, som kommunene er pålagt gjennom nasjonale strategier for folkehelse, tobakkforebygging og kreftforebygging. Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne.

Målgruppe

Frisklivssentralen er for personer i alle aldre som bor i kommunen. De som blir henvist ønsker selv hjelp til livsstilsendringer eller mestre helseutfordringer.

Hjelp fra Frisklivssentralen kan benyttes som tidlig innsats for å forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og er et tilbud til personer i et behandlings, rehabiliterings eller habiliterings forløp.

Tiltaket brukes ofte ved langvarig sykmelding eller kronisk sykdom, men gravide kan også få hjelp til fysisk aktivitet.

Henvisning

Personer blir henvist gjennom «Frisklivsresepten» fra fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Frisklivsresepten varer i tre måneder om gangen, og består av tidsavgrenset tilbud.

Organisering

Frisklivssentralens rolle, organisering og tilbud avhenger av innbyggernes behov for helsetjenester, helsetilstand og risikofaktorer, samt lokale forhold. Tilbudet tilpasses ulike alders- og målgrupper.

Frisklivssentralen er en viktig sosial arena som gir introduksjon til lokale aktivitetstilbud og mulighet til å knytte kontakter og bygge sosialt nettverk.

Frisklivssentralen har en viktig samarbeids og koordinerende rolle mellom brukere og aktuelle tilbud i regi av frivillige lag og foreninger, og offentlige. For eksempel brukerorganisasjoner, likemannstilbud, andre lærings- og mestringstilbud.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg