Stennis Space Center, eg. John C. Stennis Space Center, et av den amerikanske romorganisasjonen NASAs mindre sentre, nær New Orleans. Er involvert i prøving av store rakettmotorsystemer og i jordobservasjon.