GEOSS, et verdensomspennende system under planlegging (2005) for å sikre innsamling og fordeling av jordobservasjonsdata. Behovet for et slikt system ble forsterket etter tsunamikatastrofen rundt Det indiske hav 26. desember 2004. Det tredje jordobservasjons-toppmøtet, innledet i Brüssel 16. februar 2005, hadde som hovedoppgave å legge det formelle grunnlaget for systemet, og ved avslutningen av konferansen støttet bortimot 60 nasjoner (blant dem Norge) en erklæring om et ti års gjennomføringsprogram som tar sikte på å innføre standarder, forbedre vedlikeholdet av bakkebaserte sensorer og redusere duplikasjon av satellittkapasitet. Utøvende virksomhet skal koordineres av et lite sekretariat ved World Meteorological Organization i Genève.