Plesetsk, russisk kosmodrom, eller oppskytningsbase, i Arkhangelsk-regionen omkring 800 km nord for Moskva. Anleggsarbeidene startet i 1957. Skulle egentlig være en prøve-oppskytningsbase for langdistansemissiler, og Sovjetunionen innrømmet offisielt først i 1983 at den eksisterte. Betjener (i 2012) bæreraketter som Sojus, Cosmos 3M, Rockot og Tsiklon. Basens beliggenhet (ved ca. 62 grader nord) gjør den lite egnet til oppskytning av lavinklinasjons og geosynkrone/geosasjonære satellitter i forhold til ESAs Guyana Space Centre (ca. 5 grader nord) og NASAs Kennedy Space Center (ca. 28 grader nord). Ved siden av militære satellitter benyttes Plesetsk derfor fortrinnsvis av nyttelaster som skal plasseres i polare baner. Basen, som i 2011 ble besluttet utvidet og modernisert, står under kommando av De russiske luft/rom-forsvarsstyrker.