Goddard Space Flight Center, (eg. Robert H. Goddard Space Flight Center), Maryland, USA, ca. 16 km nordøst for Washington D.C., et av NASAs viktigste sentrer. Har vitenskapelige og praktisk anvendelige satellitter som særlig arbeidsfelt.