Jordsegment, bakkesegment, innenfor romterminologien uttrykk benyttet om faste installasjoner på bakken som er nødvendige for å drive et romsystem.