Stjernebyen, populært navn på Zvjozdnyj Gorodok, samfunnet som fra tidlig på 1960-tallet vokste opp rundt Gagarin kosmonaut-treningssenter. Var til å begynne med hemmeligholdt og under militær jurisdiksjon, men ble fra august 1996 underlagt så vel Forsvarsdepartementet som Russlands føderale romorganisasjon Roskosmos. Ligger i et skogområde ca. 40 km nordøst for Moskva og har flyplass (Chkalovskij, tidligere militær) og togforbindelse, dessuten skoler, barnehager, butikker, kino, sportsfasiliteter, et rom-museum, minnesmerker og statuer (bl.a. av Gagarin og hunden Laika). Innbyggerantallet antas å være ca. 6000, hvorav omkring 70 prosent er knyttet til romvirksomhet.