Kapustin Jar, også kjent som Volgograd-stasjonen, det tidligere Sovjetunionens første missilprøvefelt og oppskytningsbase for forskningsraketter, senere i tillegg benyttet til oppskytning av mindre, ubemannede satellitter til sivilt og militært bruk. Første missilutskytning (av et tysk V-2 missil) fant sted 18. oktober 1947, første oppskytning av en satellitt (Kosmos 1, som innledet Kosmos-serien) 16. mars 1962. Ligger nordøst for Volga, 965 km sørøst for Moskva. Har i senere år vært lite benyttet.