STDN, den amerikanske romorganisasjonen NASAs nett av bakkestasjoner for følging av, formidling av instrukser til, og mottagelse av data fra satellitter og romfartøyer.