Undervannsteknologi

Undervannsteknologi, fagområde særlig utviklet i forbindelse med petroleumsutvinning på havbunnen. Området omfatter elektronikk, hydraulikk, undervannsbåter, dykking og har betydning blant annet for arbeid på havbunnen og på understellet av plattformene. Moderne elektronikk og hydraulikk har stort sett erstattet dykkere og undervannsbåter med fjernstyrte undervannsfartøy (ROV), roboter og spesialutstyr. Hele artikkelen