Undervannsteknologi, fagområde særlig utviklet i forbindelse med petroleumsutvinning på havbunnen.Området omfatter elektronikk, hydraulikk, undervannsbåter, dykking og har betydning blant annet for arbeid på havbunnen og på understellet av plattformene. Moderne elektronikk og hydraulikk har stort sett erstattet dykkere og undervannsbåter med fjernstyrte undervannsfartøy (ROV), roboter og spesialutstyr.Undervannsgeoteknikk er viktig for å undersøke fundamenteringsforholdene for plattformer som hviler på havbunnen (gravitasjonsplattformer, Condeep) og for å kartlegge eventuell fare for undervannsskred.En form for undervannsteknologi som antas å få økende betydning, er utvinning av mineraler fra havbunnen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Undervannsteknologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt