Plugging, stenging av en petroleumsbrønn eller deler av en slik brønn med sement. Gjøres når man skal forlate en brønn permanent, eller når man ønsker å undersøke eller benytte bare avgrensede deler av brønnen (tilbakeplugging).