Undervannsinspeksjon, inspeksjon av installasjoner på havbunnen, brukes bl.a. for å forhindre ulykker knyttet til utmattings- og korrosjonsskader på produksjonutstyr på havbunnen. På små dyp utføres inspeksjonen med dykkere, på større dyp med ROV (fjernstyrt undervannsfartøy). Store skader kan observeres ved hjelp av videokamera, mens påvisning av sprekker og mindre korrosjonsskader krever spesielt utstyr. Magnetiske partikler, ultralydrefleksjon og elektromagnetiske feltundersøkelser brukes for å lete etter slike feil.