Grunn gass, forekomst av naturgass i bergartslag forholdsvis nær overflaten. Grunn gass var årsaken til West Vanguard-utblåsningenHaltenbanken i 1985. Gassavledningsutstyr på boreinstallasjonen vil normalt kunne føre gassen vekk fra riggen uten at farlige situasjoner oppstår.