TFL-teknikk, teknikk for operasjon av instrumenter, plugger og andre verktøy i petroleumsbrønner hvor vanlige wireoperasjoner er vanskelige. Verktøyene pumpes ned til bestemte posisjoner i brønnen hvor mekaniske låser holder dem på plass. Når brønnoperasjonen er ferdig, pumpes verktøyet tilbake til overflaten gjennom produksjonsledningen. TFL krever et ekstra rør ned i brønnen, men kan gi betydelige besparelser ved undervannskompletterte brønner.