Troll Pilot, undervannsenhet for separasjon av olje og vann, plassert på havbunnen på Trollfeltet (Troll Vest). Vannet blir reinjisert i reservoaret, mens oljen strømmer opp til produksjonsplattformen. Enheten er utviklet av ABB og Norsk Hydro, og ble installert 2000 som verdens første avanserte prosessanlegg på havbunnen. Driften startet 2001.