I undervannsteknologi, marin arkeologi og i forbindelse med arbeider på kontinentalsokkelen et undervannsarbeidskammer hvor vannet er fortrengt med gass slik at man f.eks. kan stå tørt og sveise. Habitatet er gjerne utformet etter dykkerklokkeprinsippet. Trykket på gassen er lik vanntrykket utenfor, og habitatet er åpent i bunnen. Sveiseren må være dykker. Sveiseren kan også overføres direkte fra dykkerklokken til habitatet uten å være i vannet.