Marginalfelt, innen petroleumsutvinning betegnelse på et mindre petroleumsfelt. Slike felt fikk mot slutten av 1990-årene økt oppmerksomhet ettersom de fleste kjente større felt da var utviklet, og ny teknologi gjorde det mulig å få lønnsomhet også i mindre felt på norsk sokkel. Flere aktører i norsk offshoreindustri som ikke tidligere har hatt operatøroppgaver, har vist interesse for å gå inn som operatører i slike felt. Fra før er enkelte mindre felt drevet av slike nisjeselskaper på kontrakt for store oljeselskaper. Nye utbyggingsløsninger, med spesialdesignede, ubemannede produksjonsrigger, er under utvikling spesielt for utbygging av marginalfelt.