Oslo kringkaster, tidligere AM-sender for kringkasting i langbølgebåndet (bærebølgefrekvens 218 kHz), beliggende ved Kløfta i Ullensaker. Sendereffekten var på 200 kW, antenneanlegget ble båret av to master i avstand 300 m og høyde 230 m. Senderen ble innviet i 1954 og avløste da senderanlegget på Lambertseter i Oslo, som hadde vært i drift siden 1929. Oslo kringkaster ble lagt ned 1. januar 1995. Innenlands kringkasting foregår nå i FM-båndet.