Ingøy kringkaster, langbølgekringkaster på Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark, sender ut NRK P1, P2 og P3. Radiomasten er med sine 362 m Skandinavias høyeste byggverk og stod ferdig høsten 2000. Ingøy kringkaster fjernstyres fra Kvitsøy kringkaster i Rogaland, og sendereffekten er 100 kW. Radiosendingene dekker hele Barentshavet, fra Svalbard i nord til Smutthullet i øst. Masten er montert av Statnett Entreprenør og eies av Norkring.