Bergen Radio, kystradiostasjon åpnet i 1912 med en gnistsender på 5 kW. Bergen Radio var Norges største kystradiostasjon og kunne ved hjelp av kortbølgeutstyr nå de fleste punkter i verden. Kortbølgeutstyret ble nedlagt 1961 samtidig med at stasjonens virkefelt ble overtatt av et nytt anlegg, Rogaland radio, på Jæren. Bergen Radio fortsatte som kystradiostasjon med VHF- og MF-anlegg. Nedlagt i 2004, hvor VHF og MF ble overtatt av Rogaland radio.