Vigra kringkaster, ble satt i drift i 1927 med en sender på 350 W (het dengang Ålesund kringkaster). Sender og bygning ble ødelagt av bomber i 1940, men ble gjenreist etter krigen. Kringkaster i dag NRK P1 med NRKs distrikssending for Møre og Romsdal på mellombølgefrekvensen 630 kHz. Sendereffekten er 100 kW. Senderen dekker de nære havområder. Bygningen og den spesielle rørformede antennemasten er nå tatt med i Riksantikvarens og Telenors verneplan for teletekniske bygninger og installasjoner.