Tryvannstårnet, tårn Oslo. Det første utsiktstårnet på Tryvannshøgda ble reist 1867 og et nytt 1883. Det siste ble revet i 1924, og et 18,5 m høyt tårn av tømmer oppført 1934. I 1962 ble det fullført et tårn (tegnet av P. A. M. Melbye) som tjener både som utsiktstårn, radiolinkstasjon, fjernsyns- og radiostasjon, signaltårn for luftfart og meteorologisk stasjon. Samlet høyde over bakken (inkl. flyfyret) er 118 m. Det innelukkede publikumsgalleri er 60 m over bakken, synsfeltet dekker 30 000 km2. Tårnet eies og drives av Telenor.