Jeløy radio, ligger på vestsiden av Jeløy ved Moss og har vært en av Televerkets/Telenors større senderstasjoner for radiosamband. Stasjonen ble tatt i bruk i 1931. Den har vært utstyrt med en rekke kortbølgesendere med effekter opp til 45 kW samt utstyr for kystradiotrafikk i området omkring Oslofjorden. En stor del av trafikken har bestått av kortbølgetelefoni og -telegrafi til handelsflåten i utenriksfart, men denne virksomheten er lagt ned og overtatt av Rogaland radio. Utstyr som nå er i drift på Jeløy utgjøres i hovedsak av VHF-radio for å betjene kysttrafikken i Oslofjorden.