En database er en samling med lagrede data. Datasamlingen er organisert og strukturert etter en bestemt strategi eller modell – en databasemodell. Dataene brukes og vedlikeholdes gjennom et bestemt programsystem som kalles et databasesystem eller databasehåndteringssystem. I mange IT-system er det behov for å lagre data på en (semi-)strukturert og sikker måte for enkelt kunne søke i data og holde dataene oppdatert. Hele artikkelen