ER-modell er en modell for å beskrive datastrukturer i databaser som danner en logisk beskrivelse av databasens innhold og oppbygning. ER-modellen identifiserer databasens entiteter med tilhørende attributter, og sammenhengen (relasjonen) mellom entitetene. Modellen avbildes vanligvis grafisk i form av et ER-diagram, der UML (Unified Modeling Language) etter hvert er blitt det dominerende språk.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for engelsk entity relationship

ER-modellen brukes som utgangspunkt for beskrive databasen i en realiserbar datamodell, for eksempel relasjonsmodellen.

Eksempel

ER-diagram
Eksempel på et ER-diagram.
ER-diagram

Figuren viser et ER-diagram med entitetstyper og sammenhenger mellom dem. Entitetstypene er KUNDE, ORDRE, VARE og VARETYPE.

Diagrammet viser hvordan ordrer fra kunder kan modelleres. Sammenhengene (engelsk relationships) viser koblinger, eller referanser, mellom to og to entitetstyper, det vil si binære sammenhenger. De kan leses i begge retninger og har en kardinalitet som viser et mulig antall sammenhenger mellom to gitte forekomster av entitetstypene i databasen.

Lest fra KUNDE viser kardinaliteten at en kunde kan ha 0,1 eller flere (markert med tegnet '*') ordre i databasen, mens en ordre må være koblet til kun én kunde. Dette er en såkalt en-til-mange-sammenheng. Videre må en ordre inneholde minst én vare gitt ved et entydig varenummer, men kan inneholde flere varer. Samme vare (varenummer) kan finnes i flere ordrer. Dette gir en mange-til-mange-sammenheng. I tillegg er en vare (varenummer) av en gitt varetype.

Attributter

Hver entitetstype inneholder et sett med attributter. Disse er med som eksempler. En reell database vil typisk ha mange flere attributter.

I eksempelet er det valgt å markere en entydig nøkkel for hver entitetstype som primærnøkkel (forkortet pk; engelsk for primary key), selv om nøkkelbegrepet her stammer fra relasjonsmodellen.

Merk at mange-til-mange-sammenhengen mellom ORDRE og VARE kan ha egne attributter. Dette er i ER-diagrammet markert i ORDRELINJE. Attributtet 'antall' viser antallet for en gitt vare (varenummer) i ordren, mens attributtet 'rabatt-prosent' viser en gitt rabatt i prosent.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Kjell Bratbergsengen

Flytt artikkelen til Databaseteknologi og informasjonsgjenfinning

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg