Distribuert database, database som omfatter flere klienter og tjenere, på flere ulike steder og systemer, men som administreres som ett system. Et slikt system inneholder foruten vanlige brukerorienterte funksjoner (registrering, oppdatering, søking, rapportering m.m.), også avanserte kommunikasjons- og synkroniseringsrutiner som knytter de fysisk atskilte delene sammen i én logisk og kontinuerlig oppdatert helhet. Distribuerte databaser er i stor grad et produkt av utviklingen innenfor nettverks- og klient/tjener-teknologi.