attributt - IT

En attributt er navn til en verdi eller flere verdier i en entitet eller post i en database. I relasjonsmodellen er attributtnavnet kolonneoverskriften i en tabell.

Faktaboks

Også kjent som

Attributt, attributtnavn og attributtverdi omtales også som felt, feltnavn og feltverdi

En attributt kan være:

  1. atomisk - den kan maksimalt ha én verdi på samme tid, eller den kan være uten verdi. Eksempel: hovedstad=(Oslo).
  2. flerverdiattributt - attributten kan ha et antall verdier, for eksempel: yrke = (ingeniør, jordbruker, forsikringsagent).
  3. sammensatt - attributten er egentlig en struktur av mange attributter. Vårt nærmeste eksempel er det norske fødselsnummeret (personnummeret): fnummer = (dag, måned, hundreår, pnummer (p100, p10, p1), sjekksiffer1, sjekksiffer2) eller som siffer: ddmmååpppss. Et typisk fødselsnummer kan se slik ut: 20034612367. Fødselsdatoen til denne personen er 20. mars 1946. Personnummeret er 123 og personen er en gutt fordi siste siffer i personnummerdelen er et oddetall. Kvinner har partall. Sjekksifrene er 6 og 7. Sjekksiffer1 beregnes ut fra de 9 foranstående sifre, og sjekksiffer2 ut fra de 10 foranstående sifre. Formlene for sjekksifferberegning er slik at en skal oppdage de mest vanlige tastefeil.
  4. avledet - en attributtverdi som ikke behøver å lagres da den kan avledes av andre attributter til entiteten. En hyppig avledet attributt er alder: alder = år (dags dato - fødselsdato). En kan også avlede måned og ukedag ut fra årstall og dag nummer i året, men i praksis er det lite benyttet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg