Entitet brukes om noe som er eller har vært i vid forstand, og kan brukes om noe i naturen eller menneskeskapt, en ting, en hendelse, et konsept, et faktum, osv. En entitet er noe selvstendig og entydig – som har eller kan gis en entydig identifikator. En entitet kan beskrives ved sine attributter. I analysen forut for konstruksjonen av en database søker en etter entiteter og deres innbyrdes sammenhenger for den virkelighet databasen skal representere.